wijziging van de rundveebezetting bij de mestbankaangifte voor productiejaar 2012.

Als bijlage de te gebruiken formulieren voor de wijziging van de rundveebezetting bij de mestbankaangifte voor productiejaar 2012:
• aanvraag van de wijziging van de rundveebezetting
• lijst van melk- of zoogkoeien die naar andere runderen verschoven worden (=Bijlage bij de aanvraag van wijziging van rundveebezetting)

De volgende wijzigingen van rundveebezetting zijn mogelijk:
• Toewijzen van aantal runderen aan verschillende rundvee-exploitaties die gekoppeld zijn aan eenzelfde beslag
• Toewijzen van runderen aan de overnemer en de overlater bij een overname in 2012, beiden moeten voor akkoord ondertekenen
• Runderen verschuiven binnen eenzelfde leeftijdscategorie
• Melkkoeien of zoogkoeien in 2012 afgemest mogen vanaf de datum van de laatste kalving ingedeeld worden bij de andere runderen, in dit geval moet ook de lijst als bijlage bij de aanvraag van de wijziging van de rundveebezetting gevoegd worden

Het totaal aantal runderen per leeftijdscategorie moet steeds gelijk blijven aan het aantal runderen dat op het MIL vermeld is.

 

Bijlage(n) :
+ Aanvraag wijziging van rundveebezetting.pdf