Overzicht van de transporten met een burenregeling.

Als bijlage een overzicht van de transporten die met een burenregeling kunnen plaatsvinden in 2013 en de te volgen procedure. De daarbij horende standaardformulieren bevinden zich ook als bijlage

Graag ook uw aandacht voor de volgende overgangsmaatregel voor 2012 die nu is uitgedoofd:
In 2012 kreeg een erkend mestvoerder vrijstelling van de algemene AGR-GPS-plicht als hij in 2012 enkel de volgende transporten deed :
• exploitatie-eigen mest naar exploitatie-eigen grond;
• transporten die vanaf 2013 met burenregeling kunnen waarbij hij ofwel de aanbieder of afnemer is (eigen trekker)
Al deze transporten gebeurden vorig jaar met een mestafzetdocument.

Vanaf 2013 wordt de erkenning van erkende vervoerders die niet voldoen aan de AGR-GPS-plicht geschorst. De bovenstaande transporten kan men nu met een burenregeling uitvoeren.
 

Bijlage(n) :
+ Wijzigingmesttransportdocument.pdf + Wijzigingmesttransportdocument.pdf