Aanvraag voor verhoogde bedrijfstoeslag voor jonge startende landbouwers.

Net als vorig jaar kunnen jonge Vlaamse landbouwers ook in 2013 via het e-loket een aanvraag indienen voor een verhoogde bedrijfstoeslag via de reserve. Gezien het beperkte budget komen dit jaar alleen de jonge landbouwers die in de laatste 5 jaar gestart zijn, in aanmerking voor een verhoogde bedrijfstoeslag.

 

Voorwaarden voor ophoging van de bedrijfstoeslag

Om voor een verhoogde bedrijfstoeslag in aanmerking te komen, moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen:

 

Wijze van toekenning

Als de aanvraag aanvaard is, worden alle Vlaamse gewone toeslagrechten die de aanvrager op 21/04/2013 in eigendom en gebruik heeft en die een eenheidswaarde hebben lager dan 472 €/ha, opgehoogd tot maximaal deze waarde.

Als de totale vraag het beschikbare aanbod overstijgt, zullen alle toekenningen van extra bedragen uit de reserve proportioneel worden verminderd.

 

Aanvraag indienen

Landbouwers die denken aan de voorwaarden te voldoen, kunnen een aanvraag indienen via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Hiervoor logt de landbouwer of de mandaathouder in op het e-loket met zijn/haar elektronische identiteitskaart (eID). De aanvragen kunnen tot 21 april 2013 worden ingediend.

 

Hulp nodig?

Als u vragen hebt over het gebruik van het e-loket, kunt u terecht bij de infolijn van het e-loket. U vindt de nummers van de infolijn op de contactpagina van het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be.