Geplande onderhoudsmomenten voor e-loket.

Net als elke website heeft ook het e-loket op regelmatige tijdstippen nood aan onderhoud. Tijdens deze onderhoudsmomenten is het e-loket niet bruikbaar voor het raadplegen van gegevens en invullen van aanvragen. Deze onderhoudsmomenten worden op vaste momenten ingepland en aangekondigd met een melding op het portaal van het e-loket.

 

Volgende onderhoudsmomenten zijn gepland tijdens de indieningsperiode van de verzamelaanvraag 2013:

 

Het noodzakelijk onderhoud wordt zoveel mogelijk ingepland tijdens deze momenten. Er kunnen echter, door onverwachte problemen, niet geplande onderhoudswerkzaamheden gebeuren. Wanneer deze optreden wordt dit onmiddellijk aangekondigd via een melding op het portaal van het e-loket.