Overdracht van toeslagrechten voor campagne 2013 uiterlijk tegen 10 maart indienen

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij vestigt de aandacht van de landbouwers op de uiterste indieningsdatum voor de overdracht van toeslagrechten en de eventuele gevolgen bij niet-activering. De uiterste indieningsdatum voor overdracht van toeslagrechten met activering door de overnemer in 2013 is 10 maart.

 

Algemeen

Volgende drie types overdrachten van toeslagrechten zijn mogelijk:

Alle overdrachten moeten worden gemeld via de daartoe bestemde formulieren of via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Voor een overdracht via het e-loket logt de overlater of de mandaathouder van de overlater aan op het e-loket met  zijn/haar elektronische identiteitskaart (eID). Voor overdrachten ingediend via het e-loket gelden dezelfde voorwaarden als voor overdrachten ingediend op papier.

Er gebeuren nooit automatische overdrachten van toeslagrechten, ook niet bij bedrijfsovernames of wijziging van juridische status. De overdrachtsformulieren kunnen het hele jaar door worden ingediend bij de buitendiensten van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De beide partijen moeten er wel rekening mee houden dat de effectieve overdracht van de toeslagrechten pas 6 weken na de indiening van het overdrachtformulier uitwerking heeft.

Voorbeeld: Een overdrachtformulier ingediend op 2 maart zal pas een effectieve overdracht kennen 6 weken nadien, dus op 13 april!

 

Indiening van overdrachtformulieren tot en met 10 maart 2013

Indien de overnemer de overgenomen toeslagrechten wenst te activeren in de verzamelaanvraag 2013, moeten de overgenomen toeslagrechten in zijn bezit zijn op 21 april 2013. Rekening houdend met de 6-wekentermijn voor de overdracht van toeslagrechten, betekent dit dat het overdrachtdossier ten laatste op 10 maart 2013 moet worden ingediend, op papier of via het e-loket. Voor alle overdrachtdossiers die worden ingediend na 10 maart kan de overnemer de overgenomen toeslagrechten niet voor uitbetaling aangeven in de verzamelaanvraag 2013. Voor het jaar 2013 is het in dat geval nog steeds de overlater die de uitbetaling kan aanvragen.

 

Toeslagrechten vervallen als 2 opeenvolgende jaren niet geactiveerd

Het agentschap wenst de landbouwers er eveneens attent op te maken dat toeslagrechten vervallen als ze 2 opeenvolgende jaren niet zijn geactiveerd. Met andere woorden, de toeslagrechten die in 2012 niet zijn geactiveerd, moeten in 2013 worden geactiveerd, zoniet vervallen ze onherroepelijk aan de reserve en komen bijgevolg niet meer in aanmerking voor de bedrijfstoeslag. Ook overgenomen toeslagrechten moeten hieraan voldoen. Het is daarom belangrijk steeds na te gaan wat de laatste campagne van activering van het overgenomen recht is.