Mestbank -nitraatresidu - begeleidende maatregelen in 2013.

Als bijlage vindt u een overzicht van de begeleidende maatregelen die in 2013 door de Mestbank worden opgelegd bij een overschrijding van een nitraatresidudrempelwaarde in 2012.

 

De maatregelenpakketten 1, 2, 3 en 4 staan beschreven op blz 9-14.

 

Als de opgelegde maatregelen niet worden uitgevoerd, wordt in 2014 automatisch een hoger maatregelenpakket opgelegd. De Mestbank duidt het perceel aan waarop dit dan moet worden toegepast.

 

Als men de opvolgstalen of derogatiestalen niet laat nemen, wordt een administratieve boete van 250 euro per niet bemonsterd perceel opgelegd. Bij een herhaling binnen de 5 jaar wordt deze boete verdubbeld.

Bijlage(n) :
+ Brochure begeleidende maatregelen 2013o.pdf + Brochure_nitraatresidu2013.pdf + Brochure_nitraatresidu2013.pdf