Uitbetaling agromilieuverbintenissen – campagne 2012.

Uitbetaling agromilieuverbintenissen – campagne 2012
Op 1 april 2013 staat de steun voor mechanische onkruidbestrijding, vlinderbloemige gewassen, de biologische productiemethode en de verwarringstechniek in de pitfruitteelt campagne 2012 op de rekening van de landbouwers die hun aanvraag hebben ingediend via e-loket. Dit bevestigt het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Enkel de landbouwers die in 2012 beschikten over een lopende verbintenis en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend worden uitbetaald.
De dossiers die op papier werden ingediend, zullen eind april 2013 worden uitbetaald. Ook de steun voor de milieuvriendelijke sierteelt zal eind april worden uitbetaald, zowel voor de dossiers die werden ingediend via het e-loket als op papier.

De steun voor de genetische diversiteit (hoogstamfruitbomen en schapen en runderen) zal eind mei worden uitbetaald.
Bij de betaling wordt verder rekening gehouden met:
• eventuele verlagingen voor het niet naleven van de premievoorwaarden;
• eventuele verlagingen voor laattijdige indiening van de verzamelaanvraag (1% korting per werkdag vertraging, de uiterste indieningsdatum was 16 mei 2012; aanvragen die na 16 mei 2012 werden ingediend komen niet meer in aanmerking voor steun);
• eventuele verlagingen voor het niet aangeven van gebruikte percelen (onderaangifte);
• eventuele verlagingen voor het niet naleven van de randvoorwaarden.

Afrekening
Gedetailleerde informatie over de uitbetaalde bedragen voor de voor campagne 2012 toegekende steun voor de agromilieumaatregelen beheerd door het agentschap zal vanaf half april via e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) ter beschikking worden gesteld aan elke landbouwer.