Mestbank - groentenbesluit.

Het mestdecreet legt vanaf 2013 een bemestingsverbod op voor de groenten van groep I en groenten van groep II (met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool). Via de verzamelaanvraag kan men een afwijking op dit bemestingsverbod bekomen. Het bekomen van de afwijking houdt de verplichting in om een N-analyse met bijhorend bemestingsadvies te laten uitvoeren.

Daarnaast kan men voor bepaalde teeltcombinaties van groenten als voorteelt of met groenten als nateelt een hogere bemestingsnorm krijgen. Ook hiervoor is een N-analyse en bijhorend bemestingsadvies noodzakelijk.

In het bijgevoegde documenten vindt u de lijst van erkende labo’s en meer informatie over dit groentenbesluit.

 

Bijlage(n) :
+ erkende labo groenten.pdf + groentenbesluit 210313.pdf