31 mei: uiterste wijzigingsdatum verzamelaanvraag 2013.

Hebt u als landbouwer of tuinbouwer uw verzamelaanvraag 2013 tijdig ingediend, dan kunt u uw ingediende verzamelaanvraag nog wijzigen tot en met 31 mei. Deze wijzigingen worden bij voorkeur via de elektronische verzamelaanvraag ingediend op www.landbouwvlaanderen.be, ook als de verzamelaanvraag op papier werd ingediend.

Welke wijzigingen worden aanvaard tot en met 31 mei?
Alle wijzigingen aan uw ingediende verzamelaanvraag kunnen in rekening worden gebracht. Nieuwe percelen kunnen nog worden toegevoegd waarbij de datum van ingebruikname moet worden ingevuld. Ook de gespecialiseerde productiemethode en de bijkomende bestemmingen van percelen kunnen worden aangepast. Betalingsaanvragen voor beheerovereenkomsten, agromilieuverbintenissen en andere plattelandsmaatregelen kunnen nog worden gewijzigd tot en met 31 mei, alsook de gekozen verbintenisoppervlakte voor nieuwe agromilieuverbintenissen. Ook nieuwe agromilieuverbintenissen kunnen nog aangevraagd worden via de elektronische verzamelaanvraag.

Wat gebeurt er met wijzigingen in de verzamelaanvraag na 31 mei 2013?
Alle wijzigingen na 31 mei moeten steeds gemeld worden. Deze wijzigingen kunnen echter niet meer leiden tot een verhoging van het premiebedrag, ook niet voor de agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen. Na 31 mei kunnen geen nieuwe agromilieuverbintenissen meer aangevraagd worden, en ook de gekozen verbintenisoppervlakte van een nieuwe verbintenis kan niet meer worden gewijzigd.  Ook aanvragen voor derogatie kunnen niet meer worden gewijzigd of ingetrokken na 31 mei.
Voor het splitsen van percelen op het e-loket na 31 mei moet de splitstool worden gebruikt. Enkel via de splitstool worden de (bijkomende) perceelsbestemmingen overgenomen naar de gesplitste percelen. Indien de splitstool niet wordt gebruikt, kan dit een verlaging van de uitbetaling tot gevolg hebben.
Nieuw in gebruik genomen percelen na 31 mei moeten steeds worden doorgegeven. Nieuwe percelen krijgen de hoofdbestemming ‘I’ en worden opgenomen in de klaargezette verzamelaanvraag 2014.
Voor aangegeven ‘primeuraardappelen’ die niet voor 20 juni konden worden geoogst is het belangrijk om de wijziging naar ‘vroege aardappelen’ zeker ook na 31 mei mee te delen.

Wijzigingen specifieke steun voor de inzaai van groenbedekkers GB2
Schrappen en wisselen van percelen met groenbedekkers ‘GB2’ worden aanvaard tot en met 31 oktober 2013. Uitzondering hierop zijn de landbouwstreken Polders en de Leemstreek waar de datum van 14 september 2013 geldt. De aangegeven oppervlakte ‘GB2’op 31 mei 2013 is echter de maximale oppervlakte die kan worden uitbetaald.