Mestbank - MVC - uiterste indieningsdata - 2013.

In kader van de overdrachten van MVC’s komen de uiterste indieningsdata van 1 juli en 30 september 2013 dichterbij. Deze data kunnen belangrijk zijn voor de MVC rekening 2011 of voor de MVC rekening 2012.

Maar welke MVC’s moeten nu voor welke plicht én op welke MVC rekening staan? In het hierbij gevoegde document vindt u ons jaarlijks overzicht met het antwoord op deze vraag.

De overdracht van MVC’s kan via het e-loket gebeuren of via het hierbij gevoegde overdrachtsformulier.

Op het e-loket (https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal) kan je steeds je MVC-rekeningen raadplegen. Ga daarvoor naar het luik ‘MVC’ en klik vervolgens op ‘Overzicht’. Door met de cursor een bepaalde lijn te kiezen, kan men de details van een bepaald productiejaar raadplegen (zie ook bijgevoegd handleiding).

Bijlage(n) :
+ Handleiding MVCloket.pdf + uiterste indieningsdata MVC in 2013 - 280513.pdf