Administratieve controleactie AGR-GPS.

De Mestbank voerde een administratieve controleactie AGR-GPS uit voor de transporten tussen 16 mei 2013 en 15 juni 2013. Naar 24 erkende mestvoerders stuurt de Mestbank deze week een brief, met een overzicht van de vastgestelde fouten.

Overzicht van de gemaakte fouten:
-       Er gebeurden transporten zonder AGR-GPS.
-       De datum van de AGR-GPS-berichten, komt niet overeen met de datum op het mestafzetdocument.
-       De locatie van het los- of laadsignaal komt niet overeen met de gegevens op het mestafzetdocument.
-       Voor een afgelast mestafzetdocument werden toch AGR-GPS-gegevens ontvangen.
-       Het aantal AGR-GPS-cycli komt niet overeen met het aantal vrachten op het mestafzetdocument.

21 erkende mestvoerders krijgen een waarschuwing, de andere 3 krijgen een intentieverklaring. Vooraleer over te gaan tot de effectieve oplegging van een administratieve geldboete voor het niet of foutief gebruiken van AGR-GPS (200 euro per mestafzetdocument, 400 euro bij recidivisme), krijgen de erkende mestvoerders de mogelijkheid om bijkomende stukken te bezorgen.

Op 7 mei 2013 en 1 juni 2013 stuurde de Mestbank al waarschuwingen en intentieverklaringen voor gelijkaardige fouten. Zoals met de sector afgesproken controleert de Mestbank kortere periodes zodat de voerder problemen sneller kan aanpakken. In de behandeling van de reacties op de intentieverklaring houdt de Mestbank dan ook rekening met de snelle opeenvolging van de controleacties.