MTR - Bijbetaling rechtstreekse inkomenssteun 2012.

Voor de campagne 2012 is er een overschrijding van het budgettair Belgisch plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun. Ten gevolge van deze overschrijding werd bij de saldobetalingen van de bedrijfstoeslag, de speciale toeslagrechten, de zoogkoeienpremie, de premie voor de inzaai van groenbedekkers en de premie voor de instandhouding van het Piétrainras een extra verlaging van 1,6% toegepast op alle bedragen boven de 5.000 euro.

Concreet betekende dit een verlaging van 11,6% (10% modulatie + 1,6%) voor alle bedragen boven de 5.000 euro en een verlaging van 15,6 (14% modulatie + 1,6%) voor alle bedragen boven de 300.000 euro. Aangezien op dit moment het grootste deel van de betalingen uitgevoerd zijn, kan een nauwkeurigere inschatting gemaakt worden van de overschrijding van het budgettair Belgisch plafond. Ten gevolge deze rekenoefening kan de verlaging teruggebracht worden tot 0,7%. Dit betekent dus dat er slechts een verlaging van 10,7% moet toegepast worden op alle bedragen boven de 5.000 euro, en een verlaging van 14,7% voor de bedragen boven de 300.000 euro.

De landbouwers bij wie een verlaging van 1,6% werd toegepast, zullen een kleine bijbetaling ontvangen, even groot als het bedrag dat teveel werd ingehouden. De bijbetalingen ten gevolge van deze aanpassing werden op 28 juni uitgevoerd en zullen op maandag 1 juli zichtbaar zijn op de rekening van de betrokken landbouwers.

Voor verdere informatie en eventuele vragen kan u steeds contact opnemen met uw buitendienst.