Mestbank verstuurt vrijdag 19 juli boetes overschrijding NER 2012.

De Mestbank verstuurt op vrijdag 19 juli boetes naar 1.143 landbouwers die in het productiejaar 2012 meer dieren hebben gehouden dan ze mochten op basis van hun beschikbare nutriëntenemissierechten (NER). De boete bedraagt 1 euro per overschreden NER. Voor de 608 landbouwers die ook in 2009, 2010 of 2011 een NER-boete kregen, wordt de boete verdubbeld tot 2 euro per overschreden NER. Naast de boetes voor productiejaar 2012, verstuurt de Mestbank 333 compensatieberekeningen voor het productiejaar 2011-2012. 232 landbouwers hebben hun NER-overschrijding van 2011 volledig gecompenseerd in 2012, waardoor hun boete voor productiejaar 2011 vervalt. De overige 101 landbouwers die hun overschrijding van 2011 niet (volledig) hebben gecompenseerd, krijgen een nieuwe boete over de twee productiejaren 2011 en 2012 heen. Die bedraagt 2 euro per overschreden NER. Landbouwers die hun NER hebben overschreden in 2012, kunnen dat in 2013 compenseren. Via het rekenprogramma ‘BASsistent NER-boete 2012 en compensatie’ op de website van de VLM, kunnen de landbouwers zelf hun overschrijding berekenen en uitzoeken of de compensatieregeling in hun voordeel is. Wie niet voldaan heeft aan de compensatieaanvraag voor productiejaar 2011 kan geen compensatie meer vragen voor 2012. Landbouwers die willen gebruikmaken van de compensatieregeling, moeten hun aanvraag binnen de dertig kalenderdagen na verzending van de boete, aangetekend versturen t.a.v. het afdelingshoofd van de Mestbank, mevrouw Ria Gielis, Gulden Vlieslaan 72 in 1060 Brussel. Op dezelfde manier kunnen ze kwijtschelding, vermindering, uitstel of spreiding van betaling van de administratieve geldboete vragen.