MIL, het Mest Internet Loket van de Mestbank, zal (vermoedelijk) eind 2013 verdwijnen.

De MIL, het Mest Internet Loket van de Mestbank, zal (vermoedelijk) eind 2013 verdwijnen. Vanaf dan zullen de gegevens van de landbouwers enkel via Mestbanking (https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal) beschikbaar zijn. Vraag daarom tijdig de nodige volmachten aan voor Mestbanking. De te gebruiken standaardformulieren bevinden zich als bijlage. Om de gegevens van de landbouwer te kunnen raadplegen moet men op het aanvraagformulier voor de volmacht zeker het vakje ‘mestbankgegevens’ aankruisen. Ter info voor degenen die ons mestbankprogramma gebruiken: voor de mestbankaangifte van productiejaar 2013 zal voorzien worden dat alle noodzakelijke gegevens (mestafzet/mestaanvoer, rundveebezetting, NER-D’s, afzet eigen grond,…) op een eenvoudige manier van Mestbanking kunnen worden overgenomen via copy/paste.