Burenregeling naar mestverwerking 300713.

In het bijgevoegd document ‘burenregeling naar mestverwerking 300713’ vindt men een overzicht van de te nemen stappen als men via een burenregeling dierlijke mest naar een verwerkingsinstallatie voert. Alle transporten in kader van deze burenregeling moet men immers melden, namelden of afmelden via het e-loket van de mestbank. De te volgen procedure wordt kort toegelicht. Daarnaast moet alle aanvoer naar een verwerkingsinstallatie gebeuren met een mestanalyse die maximaal 3 maanden oud is. Het document beschrijft ook hoe dit correct kan gebeuren. Ter aanvulling zijn eveneens volgende documenten hierbij gevoegd: - een toelichting met instructies van de mestbank voor het gebruik van het e-loket bij een burenregeling (Bijlage1 Toelichting melding burenregeling) - de te gebruiken standaardformulieren voor het melden van een burenregeling en voor het wijzigen van een vervoer in kader van een burenregeling.

Bijlage(n) :
+ burenregeling naar mestverwerking 300713.pdf