Mestbank - aangifte productiejaar 2013 - achtergrondinformatie.

De mestbank is volop bezig met de voorbereiding van de volgende aangifteperiode. Hierbij alvast de eerste tipjes van de sluier:

De aangifteformulieren gaan rond 15 december 2013 op de post. Enkel de landbouwers die bij de laatste mestbankaangifte in Deel 1, vraag 18 hebben aangeduid dat ze de aangifte niet digitaal willen indienen, ontvangen de aangifteformulieren per post. Net als vorig jaar bevat de zending geen toelichting én geen retouromslag.
De overige landbouwers krijgen geen aangifteformulieren van de Mestbank én van de VMM. Zij ontvangen een brief met alle nodige informatie om de aangifte digitaal in te dienen (link naar het e-loket, uiterste indieningsdata,…). De VMM aangifte zal men eerst digitaal moeten invullen via de heffingen wizard van VMM, daarna opslaan als pdf-bestand en opladen via het e-loket.
De toelichtingen bij de mestbankaangifte zullen na 15 november 2013 digitaal beschikbaar zijn.
De uiterste indieningsdata zijn 17/02/2014 voor de papieren aangifte en 17/03/2014 voor de elektronische aangifte.
Volgens de laatste berichten zou MIL nog beschikbaar zijn tot en met 17/02/2014.