De nitraatresiducampagne 2013 - enkele aandachtspunten .

Nitraatresidubepalingen

In grote lijnen zijn er twee soorten nitraatresidubepalingen:

Eerste deel van de nitraatresidubepalingen wordt uitgevoerd in opdracht van de Mestbank. Dit zijn de controlestalen.
Bepaalde land- en tuinbouwers zijn verplicht om zelf een nitraatresidubepaling te laten uitvoeren. Dit zijn de derogatie- of opvolgstalen.

 

Nitraatresidubepalingen door de Mestbank = controlestalen

Land- en tuinbouwers kunnen op een controleperceel een tegenstaal laten nemen door een erkend laboratorium van hun keuze (zie bijlage). Het tegenstaal mag zowel voor als na het controlestaal genomen worden. Het tegenstaal moet genomen worden in de periode van 1 oktober tot en met 22 november 2013. De land- of tuinbouwer kan aan het laboratorium vragen om het resultaat van zijn tegenstaal rechtstreeks aan de Mestbank te bezorgen. Hij kan ook zelf de analyse van het tegenstaal bezorgen aan de Mestbank. De mestbank moet dit dan ten laatste op 13 december 2013 ontvangen hebben. De Mestbank houdt alleen rekening met het laagste analyseresultaat.

 

Verplichte nitraatresidubepalingen door de land- of tuinbouwer = derogatie- of opvolgstalen

De land- of tuinbouwers moeten voor de derogatie- en opvolgstalen zelf contact opnemen met een erkend laboratorium naar keuze (zie bijlage) om in de periode van 1 oktober tot en met 15 november een nitraatresidubepaling te laten uitvoeren. De Mestbank stuurt met de brief een aanvraagformulier mee waarop alle voor het laboratorium relevante gegevens staan over de te bemonsteren percelen. Het laboratorium bezorgt de resultaten rechtstreeks aan de Mestbank. Men kan ook meerdere stalen laten nemen in de periode van 1 oktober tot en met 15 november. Ook hier houdt de Mestbank alleen rekening met het laagste analyseresultaat.

 

Het Nitraatmeldpunt

De land- en tuinbouwers kunnen op het Nitraatmeldpunt (http://www.vlm.be/landtuinbouwers/nitraatmeldpunt/Pages/default.aspx) terecht:

voor de controlestalen vanaf 16 september t.e.m. 26 september als ze willen aanwezig zijn bij de nitraatresidustaalname op hun perceel. Daarna kunnen ze nog rechtstreeks contact opnemen met het laboratorium dat de staalname uitvoert.
voor de controlestalen vanaf 16 september t.e.m. 26 september als ze band- of rijbemesting hebben toegepast na 1 juli. Die stalen moeten immers op een specifieke manier worden genomen.
onregelmatigheden tijdens de staalname kunnen vanaf 1 oktober gemeld worden.

 

Gevolgen bij een te hoog nitraatresidu

De nitraatresidubepaling wordt voor beide groepen vergeleken met de drempelwaarden (zie bijlage). Als het nitraatresidu de drempelwaarden overschrijdt, moet de land- of tuinbouwer begeleidende maatregelen toepassen in 2014. De land- en tuinbouwer ontvangt hiervoor vóór de start van het bemestingsseizoen 2014 een brief van de Mestbank.

 

Gevolgen bij niet laten uitvoeren van een nitraatresidubepaling

Het ontbreken van een nitraatresidubepaling geeft aanleiding tot een administratieve boete van 250 Euro. Bij herhaling binnen de vijf jaar bedraagt de boete 500 Euro.

Bijlage(n) :
+ Lijst_laboratoria_nitraatresidubepalingen_2013.pdf + Nitraatresiducampagne 2013 - drempelwaarden.pdf