MTR - steunaanvraag voor groenbedekker GB2 - to-do's.

Hierbij twee belangrijke to-do’s voor de landbouwers die in de verzamelaanvraag 2013 met de code ‘GB2’ steun voor de inzaai van groenbedekkers hebben aangevraagd.

 

Geef alle wijzigingen van de GB2 bestemmingen tijdig door!

Wijzigingen van de ‘GB2’-bestemmingen (schrappen of wisselen) worden nog aanvaard tot en met 31 oktober 2013, uitgezonderd de volgende wijzigingen:

‘Polders’: wijzigingen (schrappen of wisselen) werden nog aanvaard tot en met 14 september;
‘Leemstreek’: wijzigingen (schrappen of wisselen) werden nog aanvaard tot en met 14 september.

 

Wijzigingen van de ‘GB2’-bestemmingen gemeld na 31 oktober 2013 (of na 14 september voor de ‘Polders’ en de ‘Leemstreek’) zal het agentschap nog wel registreren, maar niet meer aanvaarden voor de ‘GB2’-steun, tenzij dit het schrappen van percelen of bestemmingen betreft en indien de landbouwer deze meedeelt aan de buitendienst van het agentschap vóór controle of aankondiging ervan.

 

Beantwoord zeker de brief van ALV!

Begin september kregen deze landbouwers een schrijven van ALV. Daarin worden ze gewezen op hun verplichtingen bij de inzaai van groenbedekkers. De landbouwers moeten bevestigen dat alle nodige wijzigingen werden aangebracht aan de verzamelaanvraag. Deze bevestiging kan men via e-mail of met het bij het schrijven bijgevoegd formulier (via post, mail, fax of opgeladen via e-loket) doen.

 

Men moet altijd deze bevestiging terug aan ALV bezorgen, ook als er geen wijzigingen van de GB2 bestemmingen zijn. Als men de bevestiging niet aan ALV bezorgt, zal men geen steun voor de inzaai van groenbedekkers krijgen én worden ook de geldende bemestingsnormen aangepast!