Nitraatresiducampagne beheerovereenkomst water van 1 oktober tot en met 15 november.

Landbouwers die een beheerovereenkomst water hebben gesloten met de VLM moeten een nitraatresidubepaling laten uitvoeren op de percelen waarop de maatregel wordt toegepast. Dat moet gebeuren in de periode van 1 oktober tot en met 15 november. Erkende laboratoria voeren de nitraatresidubepalingen uit en houden zich daarbij aan strikte regels. De VLM keert pas een vergoeding uit als het nitraatresidu meer dan 4 kg N lager is dan de nitraatresidudrempelwaarden die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd.

 

Meer informatie in het hierbij gevoegde artikel.

Bijlage(n) :
+ Artikel nitraatresiducampagne beheerovereenkomst w