Uitbetaling voorschot bedrijfstoeslag campagne 2013.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij afdeling Markt- en Inkomensbeheer wenst de landbouwers op de hoogte te brengen van de uitbetaling van het voorschot van de bedrijfstoeslag campagne 2013.

De landbouwers die voor de campagne 2013 een geldige en conforme verzamelaanvraag indienden en die beschikken over toeslagrechten krijgen een voorschot van 50% voor de bedrijfstoeslag uitbetaald op 28 oktober 2013.

Het saldo van de bedrijfstoeslag zal begin december of eind december worden uitbetaald in functie van de behandeltermijn. Dat betekent concreet dat de dossiers die werden ingediend via het e-loket sneller kunnen afgehandeld worden in vergelijking met de papieren dossiers.  Daarom wordt het saldo van de bedrijfstoeslag voor de dossiers die via e-loket werden ingediend, eerder uitbetaald in vergelijking met de papieren dossiers.

Bijlage(n) :
+ nitraatresiducampagne.pdf