Dossiers overdracht van melkquotum en aanvragen quotumfonds.

Uiterste indieningsdatum voor dossiers overdracht van melkquotum en aanvragen quotumfonds: 30 november 2013
Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te herinneren aan de uiterste datum voor het indienen van overdrachten van melkquotum die betrekking hebben op het tijdvak 2013-2014 en voor aanvragen om quotum aan te kopen of te verkopen aan het Quotumfonds. Uiterlijk op zaterdag 30 november 2013 moeten deze aanvragen ingediend zijn.
Vanwege de afschaffing van de melkquota op 1/04/2015, zal er geen herverdeling van het Quotumfonds meer worden uitgevoerd in 2014-2015. Landbouwers die nog quotum wensen aan te kopen van of te verkopen aan het Quotumfonds, moeten uiterlijk op 30 november 2013 hun aanvraag indienen.
Indienen van de aanvraag om quotum aan te kopen bij het Quotumfonds kan enkel via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). De aanvraag om quotum te verkopen aan het Quotumfonds en de aanvraag voor quotumoverdracht tussen landbouwers kunnen enkel op papier worden ingediend via de daarvoor voorziene formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op deze website, of te verkrijgen via de buitendiensten van het agentschap.
Een uitzondering op de uiterste indieningsdatum wordt gemaakt voor quotumoverdrachten in eerste installatie, waarbij er geen quota gecumuleerd worden bij de producent-overnemer. Deze aanvragen m.b.t. een bedrijfsovername of een oprichting kunnen nog tot 31 maart 2014 ingediend worden. Wanneer de producent-overnemer ook gebruik wil maken van de herverdeling van het Quotumfonds, moet de aanvraag voor quotumoverdracht ingediend zijn uiterlijk op 15 februari 2014. De aanvraag om quotum aan te kopen bij het Quotumfonds moet ook in dit geval al zijn ingediend uiterlijk op 30 november 2013. Indien op dat moment de landbouwer-overnemer nog niet actief was, kan de aanvraag bij het Quotumfonds worden ingediend door de producent-overlater.