Aangifteformulier van de VMM.

Als bijlage vindt u de aangifteformulier van de VMM voor productiejaar 2013 met de daarbij horende handleiding.

Bijlage(n) :
+ vmmtoelichting.pdf + VMM_aangifte.pdf