Mestbank - rekenprogramma's BAS.


Bedrijfsadvies lanceert 2 handige rekenprogramma's op Agribex
De dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij lanceert de nieuwste versie van de BASsistent, de Balanssimulator 2014, waarmee land- en tuinbouwers de mestbalans van hun bedrijf kunnen berekenen en hun bemestingsplan opmaken.
Daarnaast wordt ook voor het eerst de Demetertool voorgesteld aan het grote publiek.  Beide programma’s zijn via deze website beschikbaar.
 
Balanssimulator 2014
Tegen de start van het nieuwe bemestingsseizoen wil de Vlaamse Landmaatschappij de land- en tuinbouwers ondersteunen bij het opmaken van het bemestingsplan.  Voor het opstellen van bemestingsplan- en register kan persoonlijk advies aangevraagd worden bij de bedrijfsadviseurs van VLM, maar ook het rekenprogramma Balanssimulator is hiervoor een handig hulpmiddel.
 
De Balanssimulator biedt antwoord op vragen zoals:  Hoe zet ik de meststoffen geproduceerd op mijn bedrijf optimaal in over de verschillende percelen? Hoe zit het met de werkingscoëfficienten? Hoe hou ik de mestbalans op mijn  bedrijf in evenwicht? Is derogatie zinvol voor mijn bedrijf?  
 
Het antwoord op deze vragen en vooral de verrekening van de meststromen binnen een bedrijf kan een uitgebreide berekening zijn en vraagt een degelijke planning.
Om land- en tuinbouwers hiermee te helpen, bieden de bedrijfsadviseurs kosteloos ondersteuning hetzij via individuele begeleiding of via deelname aan één van de praktijksessies.
 
Demetertool
De Demetertool is een uniek nieuw rekenprogramma specifiek ontwikkeld voor bemesting in akkerbouw en groenteteelt. Bedrijfsadvies stelt de online tool voor het eerst voor aan het grote publiek op Agribex. De tool is uniek omdat het zowel een module biedt voor organische stof in de bodem als een module voor een optimale nutriëntenvoorziening (stikstof en fosfaat) voor de gewassen. De land- en tuinbouwer kan zelf een optimale en duurzame bemesting berekenen en afprinten in een handig rapportformaat.
 
Een nuttige toepassing dus voor iedere land- en tuinbouwer die ten volle de resultaten van bodemstaalnames wil benutten of wil werken aan de bodemkwaliteit van zijn percelen.
De online tool werd ontwikkeld samen met de Universiteit Gent (UGent) en het Nederlandse Nutriënten Management Instituut (NMI) binnen het Europese LIFE+ project Demeter en zal vanaf voorjaar 2014 beschikbaar zijn.