Huidige regeling zoogkoeien houdt op te bestaan na 2014.

Persbericht
Het Departement Landbouw en Visserij meldt aan de landbouwers dat het zoogkoeienquotum in zijn huidige vorm, in 2014 de laatste campagne ingaat. Vanaf 2015 zal een nieuw stelsel van gekoppelde steun voor zoogkoeien van kracht worden.
Bij de goedkeuring door de Vlaamse regering van de krachtlijnen van het nieuwe landbouwbeleid in Vlaanderen vanaf 2015 is gesteld dat er ook na 2015 een gekoppelde steun voor vleesvee zou bestaan, dat daartoe 10% van de totale Vlaamse directe steun zou voorzien worden.
Met betrekking tot de manier waarop die gekoppelde steun georganiseerd zal worden, hebben recent de diensten van de Europese Commissie gesteld dat de Europese Commissie de verderzetting van de bestaande premierechten (quotastelsel zoogkoeien) niet verenigbaar acht met de nieuwe EU-regelgeving waarin de modaliteiten van de toekomstige gekoppelde steun is vastgelegd.
Hoe dan ook zal Vlaanderen na 2014 nog een gekoppelde steun voor zoogkoeien toekennen die zich richt op de professionele zoogkoeienhouders. Daarvoor is 10% van de totale Vlaamse directe steun enveloppe gereserveerd. Het nieuwe stelsel zal het bestaande quotastelsel niet overnemen, en de actuele bezitters van een zoogkoeienquotum zullen daaruit niet automatisch rechten kunnen ontlenen voor het nieuwe stelsel. Zoogkoeienhouders houden hiermee dus best rekening bij het ingaan van de periode voor overdrachten of aanvragen van premierechten.
Hoe het nieuwe premiestelsel er zal uitzien, werkt het departement Landbouw en Visserij momenteel uit in overleg  met de landbouworganisaties.