Uw elektronische verzamelaanvraag 2014.

Vanaf 18 februari 2014 kunnen land- en tuinbouwers met percelen of exploitaties in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hun verzamelaanvraag 2014 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Informatie over het invullen van de verzamelaanvraag is terug te vinden op de website van Landbouw en Visserij. De land- en tuinbouwers die hun  ingevulde verzamelaanvraag vroeg indienen via het e-loket, maken kans op het winnen van lekkere streekproducten. De uiterste indieningsdatum is 21 april 2014.

Uiterste indieningsdatum
De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag 2014 via het e-loket is Paasmaandag 21 april 2014 om middernacht.

Verzamelaanvraag 2014 uitsluitend via e-loket in te dienen
Vanaf dit jaar moet de verzamelaanvraag verplicht elektronisch ingevuld en ingediend worden. Het veel lagere foutenpercentage in de elektronisch ingediende verzamelaanvragen van 2012 en 2013, heeft de Vlaamse landbouwadministratie ervan overtuigd dat het indienen van de verzamelaanvraag via het e-loket een voordeel is voor alle landbouwers. Enkel buitenlandse landbouwers die nog geen toegang hebben tot het Vlaamse e-loket, mogen in 2014 nog het papieren origineel van de verzamelaanvraag indienen.
Om de elektronische verzamelaanvraag optimaal te kunnen voorbereiden, ontvangen de land- en tuinbouwers via de post vanaf 18 februari 2014 een formulier ‘voorbereiding elektronische verzamelaanvraag’ met inbegrip van fotoplannen. De intekening van de percelen op de fotoplannen werd zoveel mogelijk geoptimaliseerd. Naast de volledige aanpassingen van de wegen en waterlopen van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) werden ook de meetresultaten van de controles van 2013 opgenomen. Toegevoegd is een begeleidend schrijven op maat met enkele aandachtspunten die voor het indienen van het dossier van nut kunnen zijn.
De toelichting voor het invullen van de elektronische verzamelaanvraag is raadpleegbaar op  www.vlaanderen.be/landbouw/toelichtingverzamelaanvraag2014 (printvriendelijke en interactieve pdf-versie). Raadpleeg alle informatie over de elektronische verzamelaanvraag en de formulieren.
Landbouwers die op 1 maart nog geen formulier ’voorbereiding elektronische verzamelaanvraag’ hebben ontvangen, moeten zelf contact opnemen met de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Dit formulier is vanaf eind februari ook rechtstreeks terug te vinden onder ‘mijn berichten’ op het e-loket. Dit is eveneens geldig voor nieuw opgerichte bedrijven of bedrijven waar een overname plaatsvond in 2013.

Interregionale landbouwers
Land- en tuinbouwers die zowel percelen in Wallonië als in Vlaanderen bezitten hebben het Waalse luik van de papieren verzamelaanvraag met de Waalse percelen al toegestuurd gekregen via twee zendingen door de Waalse administratie. Indien dit niet het geval is, moeten ze zich wenden tot de Waalse buitendienst.
Land- en tuinbouwers voor wie de hoofdbeherende buitendienst in Vlaanderen ligt, moeten als uiterste indieningsdatum 21 april 2014 respecteren voor beide luiken van de verzamelaanvraag.
Een versie van de Waalse toelichting en het Waalse luik van het formulier is raadpleegbaar op http://agriculture.wallonie.be/ds/.

Begeleiding bij gebruik e-loket
Nieuw op e-loket? Er kan altijd geoefend worden met fictieve gegevens op het “Oefen e-loket”. Bij het opstarten van de eigen verzamelaanvraag is alle nuttige basisinformatie onder ‘Snel aan de slag met de elektronische verzamelaanvraag’ te vinden.
Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kan gebeld worden naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket is per provincie het juiste telefoonnummer te vinden. De infolijn is tijdens de indieningsperiode van de verzamelaanvraag (van 18/02 tot 21/04) elke werkdag bereikbaar van 9u tot 17u. Medewerkers van de infolijn kunnen mits toestemming van op afstand meekijken op het computerscherm van de land- of tuinbouwer en hem begeleiden bij het invullen van de aanvraag.
Zelf geen computer of internet? Maak een afspraak met uw buitendienst en vul daar onder begeleiding zelf de aanvraag in.

Volmacht geven
Land- en tuinbouwers die liever niet zelf met de computer werken, kunnen aanvragen toch indienen via het e-loket. Hiervoor moet een volmacht gegeven worden aan een persoon of organisatie om de aanvraag elektronisch in te dienen. Meer informatie over volmachten zijn te vinden op de Help-pagina van het e-loket.

Vroeg indienen wordt beloond!
Wie in 2014 zijn ingevulde verzamelaanvraag vroeg indient via het e-loket, maakt kans op een mooie prijs: vanaf 18 februari tot en met 31 maart wint de eerste en elke volgende 1000ste indiener een mand met heerlijke streekproducten. Ook als een volmachthouder of consulent de verzamelaanvraag indient, is het de land- of tuinbouwer zelf die kans maakt op deze mooie prijs.
Raadpleeg hier het wedstrijdreglement  .