Bedrijfsadvies helpt landbouwers bij opmaak bemestingsplan.

Bij de start van het nieuwe bemestingsseizoen wil de dienst Bedrijfsadvies van de VLM de landbouwers helpen bij de opmaak van hun bemestingsplan. Enkel derogatiebedrijven en landbouwers bij wie het voorbije najaar een nitraatresidu boven de tweede drempelwaarde werd gemeten, zijn verplicht om een bemestingsplan op te maken. Daarnaast is het voor alle landbouwers die op een oordeelkundige manier willen bemesten een aanrader.
 
Als u een bemestingsplan opmaakt, schat u in hoeveel mest u nodig heeft voor de verschillende teelten op uw bedrijf. U denkt ook na over hoe u de bedrijfseigen dierlijke mestsoorten van uw bedrijf zo optimaal mogelijk kunt inzetten. Daarnaast schat u in of u een aanvullende hoeveelheid kunstmest nodig hebt, of dierlijke mest van andere bedrijven kunt laten overkomen.

 

Als u een mestoverschot hebt, kunt u met het bemestingsplan op voorhand berekenen hoeveel mest u naar andere bedrijven moet afzetten. Zo vermijdt u dat de mestbalans van uw bedrijf in onevenwicht raakt.

 

Ondersteuning door Bedrijfsadvies

Wilt u vrijblijvend en kosteloos hulp met de opmaak van uw bemestingsplan? Spreek dan een datum af voor een individuele begeleiding, met de dienst Bedrijfsadvies in uw provincie.

 

Bassistent Balanssimulator 2014
Een handige hulp bij de opmaak van het bemestingsplan, is de Bassistent Balanssimulator 2014. Dat rekenprogramma wordt eerstdaags bijgewerkt n.a.v. de bijkomende maatregelen die landbouwers met een maatregelenpakket 4 moeten nemen. De landbouwers die het programma al gebruiken, krijgen een e-mail waarin ze op de hoogte worden gebracht van de nieuwe versie van het programma.