Mestbank - bemestingsverbod voor groenten-hogere bemestingsnorm voor teeltcombinaties met groenten.

Sinds vorig jaar is er een bemestingsverbod voor de groenten van groep I en groenten van groep II (met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool). Via de verzamelaanvraag kan men een afwijking op dit bemestingsverbod bekomen. Aan elk aangegeven perceel met groente van groep I of groente van groep II (perceel in bezit op 1 januari, ttz met mestrechten) wordt immers automatisch een afwijking toegekend. Het bekomen van de afwijking houdt wel de verplichting in om een N-analyse met bijhorend bemestingsadvies te laten uitvoeren. Men vindt het aantal te nemen stalen terug op de bemestingsprognose die men kan raadplegen na het indienen van de verzamelaanvraag.

 

Daarnaast kan men voor bepaalde teeltcombinaties van groenten als voorteelt of met groenten als nateelt een hogere bemestingsnorm krijgen. Voor elke aangegeven perceel met deze teeltcombinaties wordt via de verzamelaanvraag automatisch een verhoogde bemesting toegekend. Ook hier is men verplicht om een N-analyse met bijhorend bemestingsadvies te laten uitvoeren. Het aantal te nemen stalen staat ook vermeld op de bemestingsprognose die men kan raadplegen na het indienen van de verzamelaanvraag.

 

In het bijgevoegde documenten vindt u hierover meer informatie. De staalnames en N-analyse moet gebeuren door een erkend laboratorium bodem (erkend voor nitraatstikstof en ammoniumstikstof). Voor het bemestingsadvies kan men ook een beroep doen op een erkend praktijkcentrum of een erkende producentenorganisatie (lijsten zie bijlagen).

 

Bijlage(n) :
+ groentenbesluit 270314.pdf