Uitbetaling inzaai van groenbedekkers en uitbetaling instandhouding van het Piètrainras - campagne

UITBETALING INZAAI VAN GROENBEDEKKERS – CAMPAGNE 2013

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij deelt mee dat op 30 april 2014 de steun voor de inzaai van groenbedekkers campagne 2013 werd uitbetaald aan de landbouwers.

Enkel de landbouwers die in 2013 tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend worden uitbetaald. Het subsidiebedrag bedraagt 60 euro/ha.

Bij de betaling werd verder rekening gehouden met:

de eventuele verlaging voor het niet-naleven van de premievoorwaarden;
de eventuele verlaging voor laattijdige indiening van de premieaanvraag;
de eventuele verlaging voor de onvolledige aangifte van gronden;
de modulatieverlaging (10% op alle bedragen rechtstreekse inkomenssteun boven de 5.000 EUR);
de verlaging als gevolg van de financiële discipline die Europees opgelegd wordt (2,453658% op alle bedragen boven de 2.000 EUR);
de verlaging als gevolg van de overschrijding van het Belgische budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun (1% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
de eventuele verlaging voor het niet naleven van de randvoorwaarden.

 

UITBETALING INSTANDHOUDING VAN HET PIETRAINRAS – CAMPAGNE 2013

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij deelt mee dat op 30 april 2014 de steun voor de instandhouding van het Piétrainras campagne 2013 werd uitbetaald aan de landbouwers.

Het subsidiebedrag bedraagt 188 euro/zeug voor de 1e tot de 50e premiewaardige zeug.

Het subsidiebedrag bedraagt 94 euro/zeug voor de 51e tot de 100e premiewaardige zeug.

Bij de betaling werd verder rekening gehouden met:

de eventuele verlaging voor het niet-naleven van de premievoorwaarden;
de eventuele verlaging voor laattijdige indiening van de premieaanvraag;
de eventuele verlaging voor de onvolledige aangifte van gronden;
de modulatieverlaging (10% op alle bedragen rechtstreekse inkomenssteun boven de 5.000 EUR);
de verlaging als gevolg van de financiële discipline die Europees opgelegd wordt (2,453658% op alle bedragen boven de 2.000 EUR);
de verlaging als gevolg van de overschrijding van het Belgische budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun (1% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
de eventuele verlaging voor het niet naleven van de randvoorwaarden.

 

AFREKENING

Gedetailleerde informatie over de uitbetaalde bedragen voor de voor campagne 2013 toegekende steun voor de inzaai van groenbedekkers en de instandhouding van het Piétraienras is via e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) ter beschikking gesteld aan elke landbouwer.

Voor verdere informatie en eventuele vragen kunt u steeds contact opnemen met uw buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer .