Mestbank - vleesvarkens 20-110 kg - nieuwe regressievergelijking en nieuw convenantwaarden

Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe regressievergelijkingen voor de vleesvarkens 20 – 110 kg. Deze nieuwe regressievergelijkingen zijn:

Voor P2O5         Y = 2,0368 X - 2,2347

Voor N               Y = 0,1347 X – 4,4181

De nieuwe regressievergelijkingen zullen resulteren in een lager uitscheidingscijfer voor zowel P2O5 als N.

 

Omwille van de nieuwe regressievergelijkingen zijn ook de convenantwaarden voor vleesvarkens 20 – 110 kg aangepast. Deze nieuwe convenantwaarden zijn:

Voor P2O5              4,55 kg P2O5/dier.jaar (in plaats van oude convenantwaarde 4,76)

Voor N              11,03 kg N /dier.jaar (in plaats van oude convenantwaarde 11,87)

De nieuwe convenantwaarden zijn zowel voor P2O5 als voor N lager dan de convenantwaarden die tot nu toe geldig waren.

 

Het toegelaten voederverbruik voor het convenant blijft 700 kg voeder/dier/jaar.