Mestbank - MVC - uiterste indieningsdata - 2014.

De uiterste indieningsdata van 1 juli en 30 september 2014 voor de MVC’s naderen. Deze data zijn belangrijk voor de MVC-rekening 2012 en/of voor de MVC-rekening 2013. Het hierbij gevoegde document geeft u een overzicht wanneer welke MVC’s op deze MVC-rekeningen moeten staan.

 

Raadpleeg Mestbanking om te weten hoeveel MVC’s er al op de MVC-rekeningen staan. Ga daarvoor na inloggen op Mestbanking (https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal) naar het luik ‘MVC’ en klik vervolgens op ‘Overzicht’. Door met de cursor een lijn aan te duiden, kan men de details van een bepaald productiejaar raadplegen.

Bijlage(n) :
+ uiterste indieningsdata MVC in 2014 - 020614.pdf