MTR - alle landbwouers met GB2 moeten verzamelaanvraag opnieuw indienen!!

Alle landbouwers die steun hebben aangevraagd voor de inzaai van groenbedekker (code GB2) moeten hun verzamelaanvraag opnieuw indienen. Dit kan via het e-loket door een wijziging van de verzamelaanvraag op te starten en op de indienpagina aan te vinken dat de aangifte correct is. Ook wanneer er geen wijzigingen zijn, moet de eerdere aangifte bevestigd worden !.

 

Voor percelen gelegen in landbouwstreken ‘Polders’ of ‘Leemstreek’ worden de wijzigingen nog tot en met 14 september aanvaard. Voor de overige percelen kan dat tot en met 31 oktober 2014.

 

Indien de bevestiging of wijziging niet tijdig gebeurt, zal de nateelt en de gevraagde steun voor de inzaai van groenbedekkers voor 2014 ambtshalve worden geschrapt.