De jaarlijkse nitraatresiducampagne is weer van start gegaan.

In grote lijnen zijn er twee soorten nitraatresidubepalingen:

•   controlestalen zijn de nitraatresidubepalingen uitgevoerd in opdracht en op kosten van de Mestbank

•   derogatiestalen en opvolgstalen zijn de nitraatresidubepalingen uitgevoerd in opdracht en op kosten van de landbouwer, waarbij

derogatiestalen zijn de stalen die elke landbouwer die in 2014 derogatie heeft aangevraagd, moet laten uitvoeren op een door de Mestbank aangeduid derogatieperceel.

opvolstalen zijn de stalen die elke landbouwer die in 2014 een maatregelenpakket opgelegd kreeg (omwille van een te hoog nitraatresidu in 2013) moet laten uitvoeren op één of meerdere percelen.

 

De mogelijkheden tot het nemen van een tegenstaal zijn verschillend voor de controlestalen en de derogatie- en opvolgstalen.

 

Controlestalen

Op controlestalen kan de landbouwer een tegenstaal laten nemen :

door een erkend laboratorium van zijn keuze,

mag zowel vóór als na het controlestaal genomen worden,

moet genomen worden in de periode van 1 oktober tot en met 22 november 2014.

 

De landbouwer kan aan het laboratorium vragen om het resultaat van zijn tegenstaal rechtstreeks aan de Mestbank te bezorgen. Als hij zelf het analyseverslag van het tegenstaal aan de Mestbank wil bezorgen, dan moet dat ten laatste op 12 december 2014 bij de Mestbank aankomen.

 

De Mestbank houdt alleen rekening met het laagste analyseresultaat van alle geldige staalnames.

 

Derogatie-stalen en opvolgstalen

Bij derogatiestalen en opvolgstalen spreekt men niet van een tegenstaal. De landbouwer kan wel meerdere stalen op eenzelfde perceel laten nemen:

door een erkend laboratorium van zijn keuze,

moeten genomen worden in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2014.

 

Het laboratorium bezorgt de analyseresultaten automatisch aan de Mestbank.

 

De Mestbank houdt alleen rekening met het laagste analyseresultaat van alle geldige staalnames, behalve voor de uitbetaling van de beheerovereenkomst water waar enkel rekening wordt gehouden met het resultaat van de eerste analyse.