Elk jaar selecteert de Mestbank percelen en neemt controlestalen.

Elk jaar selecteert de Mestbank percelen waarvan ze op haar kosten het nitraatresidu laat bepalen. Deze stalen noemt men de controlestalen.

 

De landbouwers waar deze controlestalen zullen worden genomen kunnen vanaf 15 september tot en met 29 september 2014 via het Nitraatmeldpunt doorgeven:

dat ze willen aanwezig zijn bij de nitraatresidustaalname op hun perceel en op welk telefoonnummer ze daarvoor willen verwittigd worden. Minstens een week voordat de bemonstering in opdracht van de Mestbank uitgevoerd wordt, zal het aangeduide laboratorium de landbouwer een brief sturen met de dag waarop de staalname staat ingepland. De staalnemer zal dan ook de landbouwer 15 minuten voor de staalname op het doorgegeven telefoonnummer opbellen.

of ze band- of rijbemesting hebben toegepast na 1 juli. Die percelen moeten immers op een specifieke manier worden bemonsterd.

 

Na 29 september 2014 kunnen deze meldingen enkel nog rechtstreeks gebeuren bij het laboratorium dat de staalname zal uit te voeren.