MTR - nieuw GLB - belangrijke data.

Vanaf 2015 treedt het nieuwe GLB in voege. Het nieuwe GLB brengt niet alleen nieuwe betalingsrechten met zich mee, maar ook nieuwe premies voor agromilieumaatregelen en voor kalveren en zoogkoeien.

 

De aanvraag en toewijzing ervan gaat gepaard met een aantal belangrijke data. Deze data voor 2014 en 2015 worden in  de hierbij gevoegde bijlagen weergegeven.

Bijlage(n) :
+ lijst data GLB 2015.pdf + lijst data GLB 2014.pdf