MTR - nieuwe regeling zoogkoeien vanaf 2015 - aanvraag uit de reserve

Landbouwers kunnen 20 rechten uit de Vlaamse reserve aanvragen zodat ze kunnen toetreden tot de nieuwe regeling voor de zoogkoeien. Daarvoor moeten ze voldoen aan de

volgende voorwaarden:

beschikken over een individuele referentie tussen 14 en 19 of een bedrijf inclusief rundveebeslag overgenomen hebben met een individuele referentie tussen 14 en 19 (overdrachtsformulier indienen!),

nog geen rechten uit de reserve ontvangen als jonge starter,

in de periode van 1/1/2014 tot en met 31/12/2014 minstens 20 kalvingen type vlees uit moederdier type vlees hebben,

minstens 70% van de gekalfde moederdieren zullen minstens 8 maanden voorafgaand aan de kalving onafgebroken op het bedrijf aanwezig geweest zijn.

 

De aanvraag moet gebeuren met het hierbij gevoegde aanvraagformulier dat ten laatste op 31 oktober 2014 aangetekend verstuurd moet worden naar de buitendienst van de aanvrager.

Aanvragen ingediend na deze datum zullen niet in aanmerking genomen worden! De poststempel van de zending geldt als bewijs.

 

Bijlage(n) :
+ Aanvraag rechten uit de reserve 20141007.pdf