Gecorrigeerde drempelwaarden die gelden voor de nitraatresiducampagne 2014.

Als bijlage vind je de gecorrigeerde drempelwaarden die gelden voor de nitraatresiducampagne 2014.

 

Een vergelijking met de drempelwaarden van 2013 leert onder andere het volgende:

Voor grasland wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen uitsluitend maaien of begrazing. In vergelijking met de vorige campagne zijn de drempelwaarden globaal gezien lager.

Voor mais zijn alle drempelwaarden in focusgebied verlaagd, in niet-focusgebied blijven ze ongewijzigd.

Voor bieten, aardappelen, specifieke teelten en andere niet specifieke teelten zijn de 2de, 3de en 4de drempelwaarden zowel in focusgebied als in niet-focusgebied verhoogd.

 

Bijlage(n) :
+ Drempelwaarden_2014_gecorrigeerd.pdf