MTR - nieuw GLB - gewasdiversificatie - indeling in teeltgroepen

Om de vergroeningspremie te ontvangen moeten bedrijven met 10 ha bouwland of meer onder andere voldoen aan de eisen op vlak van gewasdiversificatie.

 

Een gewas voor de maatregel gewasdiversificatie is een groep van teelten die behoren tot hetzelfde geslacht of soort. De opdeling van de gewassen in teeltgroepen bevindt zich als bijlage.

 

Enkele voorbeelden van deze indeling in teeltgroepen

voederbiet, suikerbiet en rode biet à worden beschouwd als 1 gewas

broccoli, bloemkool, spruitkool, rode kool, witte kool, savooikool,… à worden beschouwd als 1 gewas

wintertarwe en zomertarwe à worden beschouwd als 2 gewassen

 

 

Bijlage(n) :
+ gewasdiversificatie.pdf