Premie voor het produceren van vleeskalveren.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie wordt vanaf 2015 een nieuwe gekoppelde premieregeling ingesteld voor het produceren van vleeskalveren. Om in 2015 in deze premieregeling te kunnen instappen, moeten landbouwers hun deelname via het e-loket bevestigen voor 15 december 2014.

Elke actieve landbouwer die over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt op 1/1/2015 kan instappen in de premieregeling. Hij moet hiervoor jaarlijks een deelnameverklaring indienen.

Landbouwers die in aanmerking komen voor de premie worden via een schrijven op de hoogte gebracht. Indien een landbouwer meent in aanmerking te komen, maar geen bericht ontvangen heeft, moet hij zelf het initiatief nemen en contact opnemen met de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (adressen onderaan).

 

Om voor de campagne 2015 de premie te kunnen ontvangen, moet de landbouwer zijn deelname bevestigen. Dit kan vanaf 01/12/2014 tot en met 15/12/2014 op het e-loket

bij “Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2015”.

Na 15/12/2014 heeft de landbouwer nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9/1/2015, om zijn deelname te bevestigen, maar het  premiebedrag zal dan wel verminderen met 1% per werkdag laattijdigheid.

 

Wat zijn de premievoorwaarden in 2015?

Het aantal premiegerechtigde dieren is gebaseerd op het aantal kalveren geslacht in de periode van 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 en afkomstig van een vleeskalverbeslag.
De kalveren moeten jonger zijn dan 8 maanden op datum van slachting.
De kalveren moeten minstens 120 dagen op een vleeskalverbeslag aanwezig geweest zijn.
De kalveren moeten correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn in Sanitel. Dit betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig gemeld moeten worden. Dieren waarvan geboorte, vertrek… laattijdig gemeld zijn, zullen sowieso uitgesloten worden van de premie.
Voor kalveren geslacht in een buitenlands slachthuis gelden dezelfde voorwaarden.