Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Uiterste indieningsdatum voor de bevestiging van de individuele referentiegegevens en deelname voor de nieuwe regeling in 2015 is 15 december 2014

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de landbouwers er aan te herinneren dat de uiterste indieningsdatum voor het bevestigen van hun individuele referentiegegevens en de deelnameverklaring aan de premieregeling in 2015, maandag 15 december 2015 is.

 

De aanvragen moeten uiterlijk op maandag 15 december 2014 via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) ingediend worden.

Het te laat bevestigen leidt tot een verlaging van de steunbedragen in 2015 met 1% per werkdag vertraging. Aanvragen die na 9 januari 2015 worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen en geven bijgevolg geen recht op de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

 

Het is dus uiterst belangrijk dat de referentie ten laatste op 15 december 2014 een eerste maal bevestigd wordt, ook al is er een bezwaarschrift ingediend dat op dat ogenblik nog niet afgehandeld is door het agentschap. Na de afhandeling van het bezwaarschrift zal een schrijven worden verstuurd, zodat de individuele referentiegegevens eventueel nog herbevestigd kunnen worden.

Bezwaarschriften die een eerste keer ingediend worden na 1 december 2014 zullen niet meer worden aanvaard.

 

Enkel landbouwers met een referentie van 20 of meer kunnen deel nemen aan de premieregeling in 2015.

Indien een bedrijfsovername, die ten laatste op 1 januari 2015 zal doorgaan, niet voor 15 december 2014 geregistreerd is, dan moet de overlater de referentiegegevens nog aanvragen voor 15 december 2014. De overname moet dan nadien worden geregeld, met als uiterste datum  31 januari 2015.