MTR - teelt van vlinderbloemigen - uiterlijk aanvragen tot 6 februari 2015.

Herinnering: indienen aanvragen teelt van vlinderbloemigen tot 6 februari

Landbouwers die in 2015 subsidies voor de agromilieumaatregel ‘Teelt van vlinderbloemigen’ willen ontvangen, moeten zich uiterlijk op 6 februari 2015 inschrijven via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be).

 

-  Geen verbintenisaanvragen meer mogelijk via de verzamelaanvraag

Door de gewijzigde aanvraagprocedure van subsidies in 2015 kunnen via de verzamelaanvraag geen nieuwe verbintenissen meer gesloten worden. Voortaan moet voorafgaand aan de start van een PDPO III-verbintenis een aanvraag worden ingediend via de tegel ‘Agromilieumaatregelen’ op het e-loket. Dit is mogelijk tot 6 februari 2015. Nadien kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.

 

Ook landbouwers met nog lopende of in 2014 aflopende PDPO II-verbintenissen moeten uiterlijk op 6 februari verplicht hun keuze indienen. Als deze keuze niet tijdig wordt ingediend, worden de lopende verbintenissen ambtshalve stopgezet.  De subsidievoorwaarden moeten wel nog worden nageleefd tot 15 februari 2015.

 

De administratie beoordeelt de inschrijvingen onder meer op basis van het budget dat in dat jaar beschikbaar is voor deze maatregel. Eind februari 2015 ontvangen landbouwers de goedkeuring of weigering van hun verbintenisaanvraag.

 

-  Let op: maximale oppervlakte jaarlijkse uitbetaling is gewijzigd van 150% naar 120%

Door een recente wijziging van het PDPO III door de Europese Commissie werd de maximale oppervlakte, waarvoor jaarlijks uitbetaald kan worden, teruggebracht van de eerder gecommuniceerde 150% naar 120%. Reeds ingediende aanvragen kunnen, indien gewenst, nog gewijzigd worden, ook uiterlijk op 6 februari 2015.

 

Voor bijkomende informatie kan de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij gecontacteerd worden.