Mestbank - nieuwe laag-nutriëntenconvenant voor 2015-2019.

Op 10 december 2014 werd het nieuwe laag-nutriëntenconvenant ondertekend. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2015 en loopt tot eind 2019.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

·        Het voederverbruik voor de zeugen wordt verhoogd van 1.050 kg voeder/jaar naar 1.150 kg voeder/jaar. Hierdoor wijzigen ook de convenantwaarden voor de zeugen, beren en andere varkens met een gewicht van meer dan 110 kg.

·        Door het lager fosforgehalte in het voeder van de andere varkens met een gewicht van 40 tot 110 kg daalt de convenantwaarde van fosfor tot 4,32 kg P2O5.

De convenant uitscheidingsnormen en de voederhoeveelheden moeten wel nog door een uitvoeringsbesluit vastgelegd worden. Dit is pas voorzien voor april 2015.

Bijlage(n) :
+ convenant 2015-2019 - P en RE gehalten-111214.pdf