Verzamelaanvraag 2015 - G-perceel met particulier - formulier 4.

 De hoofdbestemming G geeft zoals voorheen aan dat de landbouwer een perceel in gebruik heeft op 1 januari 2015 maar niet meer op 21 april 2015. De bemestings­rechten worden aan deze landbouwer toe­gekend, de nieuwe gebruiker kan voor dit perceel de hoofdbestemming ‘A’ aangeven en betalingsrechten activeren.

 

Nieuw voor deze campagne is dat formulier 4 (zie bijlage) moet meegestuurd worden indien een landbouwer een perceel van een particulier gebruikt voor de bemestingsrechten. Deze landbouwer moet het formulier 4 (door beide ondertekend!) opladen of per post opsturen naar zijn buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij,

 

Bij het ontbreken van formulier 4 zal de administratie de hoofdbestemming ambtshalve omzetten naar A of I, afhankelijk of het perceel en de teelt subsidiabel zijn.

 

Bijlage(n) :
+ formulier_4_bemestingsrechten_2015.pdf