Voortgangsrapport Mestbank 2014 beschikbaar.

Jaarlijks maakt de Mestbank een Voortgangsrapport op waarmee ze informeert over de stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen.

 

Het Voortgangsrapport 2014 van de Mestbank presenteert de evolutie van de mestbalans, de kwaliteit van water, bodem en lucht en biedt een overzicht van de opvolging van het Mestdecreet door de Mestbank.

 

Als bijlage een samenvatting met de 10 hoofdpunten uit het voortgangsrapport van de Mestbank 2014.  

 

Bijlage(n) :
+ Samenvatting_VGR_2014.pdf