MTR - groenbedekking als EAG - gras(sen) en klaver.

Naar aanleiding van het recent persbericht waarbij meegedeeld werd dat oogsten en begrazen van groenbedekking als ecologisch aandachtsgebied toch toegelaten is, hierbij een opfrissing in verband met het mogelijk gebruik van gras(sen) en klaver als EAG.

 

-  Gras in onderzaai

Gras in onderzaai aangegeven met code 657 als nateelt komt in aanmerking als EAG groenbedekking.

Het gras moet geen mengsel zijn van de grassen die voorkomen op lijst van groenbedekkers (zie de lijst van bijlage 1 in bijgevoegd document).

 

-  Mengsel van grassen als nateelt

Een mengsel van grassen aangegeven met code 659 (=mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers) als nateelt komt in aanmerking als EAG groenbedekking.

Het mengsel moet minstens twee grasgewassen van de lijst van groenbedekkers bevatten. Dus bijvoorbeeld geen mengsel van Italiaans en Engels raaigras (= is hetzelfde gewas) maar wel een mengsel van Engels raaigras met Soedangras.

 

-  Mengsel van gras en klaver als nateelt

Grasklaver aangegeven met de code 700 als nateelt komt niet in aanmerking als EAG groenbedekking.

Een mengsel van gras en klaver komt wel in aanmerking als EAG groenbedekking indien aangegeven met code 658 (=mengsel van1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers). Het mengsel moet minstens één gras en minstens één klaver van de lijst van groenbedekkers bevatten.

 

-  Grasklaver

Grasklaver als nateelt aangegeven met code 700 komt niet in aanmerking als EAG groenbedekking

Grasklaver als hoofdteelt aangegeven met code 700 komt ook niet in aanmerking als EAG stikstofbindend gewas (moet immers een enkelvoudige teelt van vlinderbloemige zijn of een mengsel van vlinderbloemigen).

 

Bijlage(n) :
+ lijst groenbedekkers EAG.pdf