: Mestbank - focusbedrijf of niet-focusbedrijf?

Wanneer 50% van het areaal van een bedrijf in focusgebied ligt, wordt het bedrijf een focusbedrijf.

 

Voor het areaal wordt gekeken naar de percelen in gebruik op 1 januari 2014, de evaluatie gebeurt dus op basis van de verzamelaanvraag 2014.

Voor het focusgebied wordt gekeken naar de afbakening van de focusgebieden in 2015, dus op basis van de focusgebieden nitraat 2015.

 

De mestbank wil voor 1 juli 2015 de bedrijven via het mestbankloket informeren of ze een focusbedrijf zijn. Focusbedrijven krijgen dan de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen. Dit houdt een evaluatie in van het nitraatresidu op bedrijfsniveau (= auto-controle op bedrijfsniveau) in het najaar. Focusbedrijven die de vrijstelling verkrijgen, worden in 2016 niet-focusbedrijven.