Fomulier voor 'verdwenen percelen' - GLB.

GLB - verzamelaanvraag 2015 - incoherentierapport - fomulier voor 'verdwenen percelen'

Met bijgevoegd formulier moet de landbouwer aangeven wie de gebruiker was van de op het incoherentierapport vermelde ‘Verdwenen percelen’ op de uiterste indieningsdatum (21 april 2015) van de verzamelaanvraag 2015 als hij deze percelen niet zelf in gebruik heeft op 21/04/2015.

 

Dit formulier stuurt men volledig ingevuld en ondertekend document naar de buitendienst van Landbouw en Visserij, Afdeling Inkomenssteun. Dit kan men doen met de post, met de fax of als ingescande bijlage bij een mail.

 

 

 

Bijlage(n) :
+ verklaring2015.pdf