Mestbank - MVC's - uiterste indieningsdata in 2015.

De uiterste indieningsdata van 1 juli en 30 september 2015 voor de MVC’s naderen. Deze data zijn belangrijk voor de MVC-rekening 2013 en/of voor de MVC-rekening 2014. Het hierbij gevoegde document geeft u een overzicht wanneer welke MVC’s op deze MVC-rekeningen moeten staan.

 

 

Bijlage(n) :
+ uiterste indieningsdata MVC in 2015 - 080615.pdf