GLB - Uitbetaling rechtstreekse inkomenssteun 2015 - betaaldata.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, deelt de voorlopige planning mee van de uitbetaling van de verschillende premieregelingen voor de campagne 2015. Deze planning werd door de landbouwadministratie, in overleg met de landbouworganisaties, opgesteld rekening houdend met de Europese wetgeving.

 

Overzicht van de geplande betaaldata per premieregeling:

·        Basisbetaling en jonge landbouwerspremie: betaling van 90% van de premie eind december 2015 en betaling van het resterende saldo (10%) eind maart 2016

·        Vergroeningspremie: betaling van 100% van de premie eind maart 2016

·        Gekoppelde premie zoogkoeien: betaling van 90% van de premie eind december 2015 en betaling van het resterende saldo (10%) eind april 2016

·        Gekoppelde premie kalveren: betaling van 100% eind februari 2016

 

Rekening houdend met de moelijkheidsgraad van de implementatie van de nieuwe premieregelingen stelt de landbouwadministratie alles in het werk om deze betaaldata maximaal te respecteren. Contact In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Departement Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Departement zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.