Mestbank - P-bemestingsnormen - criteria voor indeling in klassen.

Landbouwgronden worden ingedeeld in vier klassen (I, II, III of IV) afhankelijk van de hoeveelheid plantbeschikbare fosfaat in de bodem uitgedrukt in mg P per 100 gram luchtdroge grond.

De P-bemestingsnormen verminderen als men van klasse I naar klasse IV gaat.

 

Voor de indeling wordt een onderscheid gemaakt tussen akkers en grasland: 

 

Klasse

Plantbeschikbare fosfaat in de bodem

(mg P per 100 gram luchtdroge grond)

Akker

Grasland

I

<= 12

<= 19

II

> 12 en <=  18

> 19 en <= 25

III

> 18 en <= 40

> 25 en <= 50

IV

> 40

> 50

 

 

In 2015 worden alle bodems ingedeeld in klasse III.

 

Om een indeling van een perceel in een lagere klasse te bekomen moet men voor 31/8/15 een P-bodemanalyse indienen, samen met een formulier (nog niet beschikbaar) en een kopie van de luchtfoto van het jaar van staalname. Op de luchtfoto moet het perceel aangeduid worden. De wijziging van klasse gaat dan in in 2016.