Mestbank - uitrijregeling MAP¨V - overzicht VLM website.

De uitrijregeling in MAP V is heel complex. Verschillende parameters bepalen of er al dan niet kan uitgereden worden: type meststof, focusbedrijf of niet-focusbedrijf, akkerland of grasland,….

 

Op de website van de VLM staat recent een goed overzicht van de uitrijregeling in het nieuwe MAP. In functie van het type meststof kan je terugvinden of er al dan niet kan uitgereden worden en of daar bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. Dit overzicht is volledig overgenomen in het hierbij gevoegde document.

 

Zoals gekend gaat de uitrijregeling voor focusbedrijven pas in vanaf 1 januari 2016. Tot dan geldt voor focusbedrijven dezelfde uitrijregeling als voor niet-focusbedrijven.

 

Bijlage(n) :
+ uitrijregeling VLM website dd 070915.pdf